Karst

Kergesi lahustuvates kivimites põhja- ja pinnavee lahustava toime ning osakeste väljakandmise tagajärjel tekkivaid pinnavorme ja maasiseseid õõnsusi nimetatakse karstivormideks.

Karsti eriti intensiivset arengut on soodustanud kõrgustiku veelahkmeline asend, suur suhteline kõrgus, lõhelised aluspõhjakivimid, lõhevööndite rohkus ja vähesavikatest lubjakividest aluspõhi.

Pärast jääaega soodustas vana karsti kiiret elustumist ja arengut õhuke pinnakate ja sademeterohke kliima.

Kõrgustikul leidub pindmisi maapinnal nähtavaid karstivorme – mitmesuguse suurusega karstilohke ja kurisuid, loopealsetel ka avalõhesid.