Paljandid Tagasi
Lääne-Virumaa lõunaosa paikneb Pandivere kõrgustiku lael ja selle lõunanõlval. Siin avanevad Ordoviitsiumi ja Siluri ladestu piirikihid. Kõrgustiku aluspõhja moodustavad Siluri ladestu kõige alumise, Juuru lademe Tamsalu kihistu kõvad, kulutusele vastupidavad karplubjakivid (nn. rõngaspaas), mis koosnevad käsijalgse Borealis borealis kodadest. Seda väga puhast lubjakivi on sajandeid kasutatud lubja põletamiseks, seejuures Eesti suurimates, Tamsalu ja Rakke lubjatehases. /---/
Tamsalu valla piiridesse jääb üks Eesti kuulsamaid paepaljandeid – Porkuni vana paemurd Porkuni –Valgejõe ürgoru veerul, kus paljanduvad Ordoviitsiumi ladestu kõige nooremad, Porkuni lademe kihid.