Lemküla-Võhmetu-Porkuni oosid Tagasi

Pandivere kõrgustiku keskosas Tamsalu vallas olev Lemküla-Võhmetu-Porkuni karstijärvede ja ooside maastik on põhja-lõunasihilisest Neeruti-Porkuni oosisüsteemist.
Nüüdispinnamood kujunes pärast mandrijää lõplikku sulamist u. 12000-12500 aastat tagasi. Pärast Piisupi küla siseneb oosisüsteem Porkuni-Valgejõe ürgorgu. Järvest lõunas oosid kohati kaovad, kuid on siiski jälgitavad Ebavereni. Porkuni sümmeetrilised oosid on tasaste lagede ja sirgete nõlvadega. Kohati on mitu paralleelset oosi. Lookleva põhiplaaniga oosid on kuni 25 m kõrged ja kaetud metsaga. Lemküla ja Võhmetu kandis on maastik raskesti ligipääsetav ja vähe külastatav ning seetõttu säilinud suhteliselt looduslikuna.
Porkuni ümbruses on maastikukasutus orienteeritud turismile: on muudetud ja heakorrastatud järve kaldaid ja rajatud pargiteid.