Loodusmälestised

Tutvustame Porkuni piirkonna loodusmälestisi: paljandeid, karstinähtusi ja huvitavamaid pinnavorme. Siin avaldatud artiklid pärinevad sarjast "Loodusmälestised" vihikust "Loodusmälestised 15 - Lääne-Virumaa - Laekvere, Avanduse, Rakke, Väike-Maarja, Tamsalu", Teaduste Akadeemia Kirjastus 2005, Koostaja: H. Kink, toimetajad: A. Miidel, A. Raukas

Huvitavat lugemist ja meid ümbritseva keskkonna väärtustamist!

Lemküla-Võhmetu-Porkuni oosid

Pandivere kõrgustiku keskosas Tamsalu vallas olev Lemküla-Võhmetu-Porkuni karstijärvede ja ooside maastik on põhja-lõunasihilisest... Loe edasi...
Paljandid

Lääne-Virumaa lõunaosa paikneb Pandivere kõrgustiku lael ja selle lõunanõlval. Siin avanevad Ordoviitsiumi ja Siluri... Loe edasi...
Porkuni Paemurd

Porkuni vana paemurd asub Kullenga-Tamsalu maantee ääres, Valgejõe sillast paarsada meetrit Tamsalu poole, teest vasemal, kunagise Porkuni... Loe edasi...
Karst

Kergesi lahustuvates kivimites põhja- ja pinnavee lahustava toime ning osakeste väljakandmise tagajärjel tekkivaid pinnavorme ja maasiseseid... Loe edasi...
Karstijärved

Võhmetu-Lemküla-Porkuni karstijärvedTamsalu vallas Võhmetus ja Lemkülas esineb rohkesti piklike, oosidega paralleelseid lameda... Loe edasi...