Porkunis on energiat Tagasi

Alustuseks karstist
Eestis leidub palju vees lahustuvat lubjakivi, mistõttu võib siinmail sageli kohata mitmeid karstimoodustisi:

  • langatuslehtreid,
  • kurisuid,
  • salajõgesid ja
  • nõiakaevusid.

Pandivere karstiala iseloomustab maaaluste karstinähtuste suurem sagedus kui mujal Eesti karstivaldkonnas. Siin võib olla isegi üle 20 karstilehtri 1 km² kohta. Üheks suuremaks lõhede vööndiks Pandivere kõrgustikul on loodekagu-suunaline vöönd, mille kohale on kujunenud Valgejõe ürgorg. Maaaluseid karstivorme avaneb Pandivere kõrgustikul otse maapinnal ainult Savalduma karstiväljal ja mõnes paemurrus (Heinsalu, Ü.).

Energeetiline Porkuni – energiasambad Porkunis
Küllap on paljud meist tundnud, et mõnes paigas on lahedam olla kui teises. Ehk on nii mõnigi ammutanud endasse uut jõudu seljaga vastu puud toetudes või murul lesides. See, mis meieni hoovab, on maaenergia ning enesetunne sõltub sellest, kas tegu on hea või ebasoodsa energiaga.

Energiasambaks tänase päeva mõistes võiks nimetada kosmilise kiirguse voogu. See kiirguslik energiavoog on pea alati läbinud teatud osalise sügavuseni Maa litosfääri ehk maakoore ning oma teel suunda muutes uuesti väljunud kosmilisse ruumi ehk siis ka Maa atmosfääri (Parve, E.). Energiasambad on seega maakoorest vertikaalse paelõhe kaudu väljuv elektromagnetilise kiirguse vood, mis esinevad sageli karstialadel 50-80 sentimeetriste ringidena.

Järgnevalt on kirjutises kasutatud E. Parve artikleid ja kirju paemuuseumile.
Olenevalt läbitud kivimitest ja pinnavormidest või maakoore sisevetest on ka eri energiasammaste energeetilised mõjutused loomulikule looduskeskkonnale erinevad. Nad kõik kannavad endis kas siis elektromagnetilise, magneto-elektrilise, geo(bio)loogilise, gravitatsioonilise, kultuurilis-holograafilise või informatiivse energiavoo eripäraseid kiirguslikke näitajaid.

Ürgsest püha geomeetria õpetusest  on ju teada erinevate geomeetriliste kujundite ja kehade tervendavad mõjud ja ravitoime nii keskkonnale, milles taoline energiasammaste geomeetria asub, kui ka (inim)organismile tervikuna ning erinevatele organitele. 

Küllalt sageli kannavad taolised energiasambad ümbritsevale keskkonnale ja (inim)organismidele kasulikku psühhofüsioloogiliselt üldtervendavat ja isegi ravivat toimet. Siit tuleneb arvatavalt ka üks eeldus (enne)muistsete ja folkloorse värvinguga legendide, muististe ja rahvatarkuste (-juttude) tekkeks. Need on harilikult seotud allikavete, kivide, puude, mägede, ooside või nende gruppide kiirgusliku energeetika eripäraga.

Ülimalt värvikaks näiteks ajaloost oleks Apollo templi asukoht Delfis (Kreeka) omapärasel geoloogiliste lõhedega pinnasekivimitel. Siit ka Delfi oraaklite (tulevikku ennustavad selgeltnägijad) prohvetlikud tarkused ja ettenägemise võime. Oraaklite kambri põranda alt väljus maapinnale transilaadset teadvuseseisundit soodustava koostisega allikavesi. Vesi läbis 20%-lise sisaldusega petrokeemiliste lisanditega lubjakivi (pae) süvakihtide maapinnale, kus tekkisid kaltsiitmineraalsed ladestused (Parve, E.). Lisaks pihkus kahe geoloogilise maalõhe ristumiskohast süsihappegaasi osistega  rikastunud ioniseeritud õhku, mis stimuleeris vastavate ajukeskuste aktiivset toimet ja tõi esile varjatud teadmised alateadvuse mälupankadest (Parve, E.).

Karsti seos energiasammastega
Inimese tervisele soodsate ja ebasoodsate energiasammaste leviku üks seletus Eestis on kindlasti lubjakivirikaste aluskivimikihtide olemuses. Levides mööda paelõhesid võimendub kosmiline maakiirgusenergeetika eriti karstialadel.

Vertikaalsetest paelõhedest väljuv kosmiline energia peegeldub kas kuiva või niiske õhuvoona kosmosesse tagasi. Energiaid kandvaid kiirgusvooge võib näha õhu värelemisena. Energiasammast on teatud oludes isegi võimalik pildistada. Leidub ka väga tundlike meeltega inimesi, kes taolisi ilminguid on võimelised palja silmaga nägema.

Nagu juba eelpool öeldud, on karstialad eriti võimsad loodusliku energia patareid, kus kiirgusvood pääsevad välja vertikaalsetest paelõhedest. Eestis leidub neid peale Porkuni rohkesti veel Tuhalas (nn. Nõiakaev), Kirnas ja teistel karstunud paepaljandite aladel. Paide ja Türi vahel asuva Kirna mõisa maadel on need energisambad tuntuks saanud oma üldtervendava ja ka mõneti raviva toime poolest.

Maausuliste tõdemuste järgi võivad olla looduslikeks altariteks ka näiteks puud ja kivid. Peame uuesti õppima kõnetama kive, puid; kasutama nende väge; paluma Maad, kes on meie „Ema“ ja Ilma, kes on meie „Isa“, kaitsta ning hoida meid – oma „Lapsi“. Õpime kallistama puid, silitama kive või minema uut energiat ammutama näiteks pühadesse hiitesse. Viimased on suurepärased paigad, kus olla iseendaga ja iseendas, et OMI mõtteid mõelda ja ka milleski selgusele jõuda.

Porkuni asub karstunud alal, seega on Porkunis energiasambaid. Tavainimene tunneb energeetilise paiga ära meeldivustunde järgi: miski sunnib peatuma ja ümbrust lähemalt või pikemalt vaatlema. Energeetiliselt rikas on mõisaaegne park, küngassaar, järv, järve ümbrus. Spetsiaalsete mõõteriistadega on energeetilised kohad mõõdistatud ning kaardistatud. Kavas on energeetilised kohad ka looduses tähistada.