Puhkeala

PORKUNI JÄRVE PUHKEALA TEEMAPLANEERINGU MATERJALID (*.PDF)

Failid:
Seletuskiri
Põhikaart
Mälestiste kaart
Maakasutuskaart
Kitsenduste kaart
Keskkonnamõju strateegilise hindamise lõpparuanne