Arhus ja meie

Arhusi linnas Taanimaal kirjutati Euroopa Liidu liikmesriikide poolt alla keskkonnaalane leping e. konvensioon, millega Eesti Vabariigik liitus 2001.a. suvel.

Valla elaniku jaoks võib lepingu sisu lihtsustatult väljendada kolme teesina:

 1. Sul on õigus saada ametiasutustelt näit. vallavalitsuselt, maakonna keskkonnateenistuselt, ministeeriumidelt jne. igasugust keskkonnaalast teavet. See info on tasuta ja tuleb sulle väljastada hiljemalt 5 päeva jooksul peale küsimuse esitamist. Küsida võib nii telefoni - , kirja – kui interneti teel.
  Ühelgi asutusel pole õigust küsida infopäringu põhjust. Ametnikul on kohustus selgitada info kättesaadavuse korda, tingimusi ning ta peab inimest abistama küsimuse sõnastamisel, kui vaja. Vajadusel peab ametnik küsimuse suunama sinna, kus vastav info on kättesaadav.
  Mida Sa võid küsida ? Kõike, mis puudutab kodukoha loodust, vett, metsi jne. Näiteks vallavalitsuselt on võimalik saada infot vee puhtuse kohta kaevudes, Porkuni järve puudutavat infot jne.
 2. Vallavalitsusel, maakonna organitel on kohustus kaasata Sind keskkonnaalaste otsuste tegemisse - näiteks puhastusseadmete ehitamine, teede rajamine jne, kusjuures Sul peab olema võimalus ka otsuseid mõjutada.
  Oma vallast saab tuua näite, kus tekkis huvitav diskussioon Porkuni järve aluse maa erastamise ümber. Kohalikud inimesed hakkasid uurima, millised on selle tegevuse tagajärjed, ning instantsid olid sunnitud täpselt selgitama erastamise mõju nende õigustele. Ka praegu on Sul õigus saada infot näiteks sellest, kuidas hakkavad toimima Porkunisse ehitatavad puhastusseadmed, millised on teenuste hinnad, millal ehitatakse välja teine etapp jne.
  Seejuures on Sul õigus teha oma ettepanekuid, kommenteerida saadud infot, küsida arusaamatuks või ebaselgeks jäänud asjaolude kohta lisateavet.
 3. Ametiasutustel on kohustus kaasata Sind otsuse tegemisse nii vara, et Sul oleks võimalus seda protsessi ka mõjutada. Siin on näiteks detailplaneeringud, ehituskavad jne. Pole ju mõtet hakata diskuteerima siis, kui projektid on valmis ja homme hakkab ehitamine peale.
  Praktikas tähendab see, et kõigil asutustel, ettevõtetel tuleb oma keskkonda puudutavad tegevuskavad esitada üldsusele s. t. Sulle, et saaksid teha oma ettepanekuid, küsida jne.

Miks MTÜ Porkuni otsustas hakata tegelema Arhusi konvensiooni tutvustamisega?
Arvame, et Porkuni on väärt seda, et teda hoida, kaitsta ja tema ilu ning erilist aurat võimalikult paljudele inimestele kättesaadavaks teha. Konvensiooni sügavam mõte ongi ju selles, et ei tohi lasta kellegi erahuvidel teha meie kõigi elukeskkonda mõjutavaid otsuseid meie teadmata. See aga eeldab inimeste aktiivsust, hoolimist ja kompetentsust. Usume, et niisuguseid hoolijaid on palju.

Kui on tekkinud küsimusi ja otsid vastuseid, siis kirjuta ain@porkuni.ee