Porkuni Pillar

1994. aasta juuni I nädalavahetus on sünnipäevaks

Porkuni Pillarile, laste folkloorifestivalile. Pillarist on kujunenud traditsioon.

 

Porkuni Pillari eesmärgiks on huvi tekitamine rahvakultuuri vastu, folklooripärandi järjepidev hoidmine. 2002 aastast

alates kuulutatakse välja teemaaastad. 2002. aasta oli pühendatud hobusele, 2004 lambale ja 2006 koerale.

 

Porkuni Pillar - see on lapsed vanuses 3 - 15 aastat, rahvalaul, pillimäng, rahvatants, rahvamängud, muinasjutud,

Porkuni legendid.

 

Porkuni pillar - see on teadmised paest ja selle tekkest, mida jagab Paevana, Veteema tarkused järvedest, jõgedest ja nende elanikest; Metsaema pajatused lindudest ja loomadest;  ja looduskaitsest.

 

Porkuni pillar - need on kontserdid, näitused; need on õpikojad, kus saab ise õppida ja teisi õpetada.

 

Porkuni pillar - see on sõit hobusega, sõit paadiga, lõkke tegemine ja ööbimine telkides.

 

Porkuni pillar - see on külalised teistest maadest, tutvumine nende tantsude, laulude ja pillilugudega.

 

Porkuni pillar - see on tarkus ja kogemus, mille lapsed märkamatult mängu kaudu omandavad ja kogu eluks talletavad.

See on minevikupärandi elav taasloomine ja edasikandmine.

 

Vaata lehele PORKUNI PILLAR

Zoom
Paevana
Zoom
Metsaema
Zoom
Veteema