Porkuni tünnisõit

Kogu pere spordi - ja kultuuripäev.

Üritus sündis Tamsalu valla kultuurikomisjoni (Toomas Uudeberg, Ülle Fershel, Anu Jänes, Ain Aasa) koosistumisel 1999 aasta kevadel, eesmärgiks vallale esindusürituse väljamõtlemine. Kui kõigil ideed otsas olid ja hakati laiali minema, tuli jutuks kultusfilm "Viimne reliikvia" ja seal tünnis sõitev munk. Toomas Uudeberg haaras ideest kinni, tellis Avinurme meistritelt tünni, Lembit Saart proovis sellega esimesena sõita ning koos tehti ka tünni konstruktsiooni muutusi -  lisati kiil ja sõitmise hõlbustamiseks tuli tünni ka kuigipalju vett lisada. 2004. aastast sõidetakse ka paaristünnis. Tünnisõit on demokraatlik, kõik soovijad võivad osaleda. Peetakse eelsõidud ajale, sellele järgnevad mees - mehe võistlused kuni finaalini.

Tünnisõidus peetakse Eesti esivõistlusi. Ürituse omapäraks on nn prominentide osalus - tünniga on sõitnud maavanemad, riigikogu spiiker, riigikogu liikmed jne

Soomlased on meie eeskujul teinud oma Paljumelonta, mis toimub Kotka linnas.

Lisaks Eesti esivõistlustele tünnisõidus on päev sisustatud mitmesuguste ürituste, esinemiste ja atraktsioonidega. Tegevust leiab pere terveks päevaks. Traditsiooniliselt lõpeb päev ühe populaarse ansambli tantsuõhtuga.

Üritus toimub juuli teisel laupäeval, sellel aastal 12. juulil.