Projektid

Senised tähtsamad projektid :

 1. “Keskkond – meie olevik ja tulevik”, finantseerija REC Estonia, eelarve 5000.- EUR. 2001 - 2002
  Projekti tulemusena osteti ühingule tööks vajalik arvuti, tehti koduleht, viidi läbi mitu seminari ja õppepäeva.
 2. “Porkuni arenduskeskuse rekonstrueerimine” 2003. SAPARD meede 6 (Külade arendus). Eesmärk - Porkuni külakeskuse arendus. Eelarve 1,15 milj EEK. Valmis katus, küttesüsteem, vahetati aknad, välisuksed, osaliselt elektrisüsteem. Jätkuprojekt ootab teise etapi finantseerimist, et lõpetada sisetööd ja hoone inimestele avada.
 3. “Porkuni hüppetorni ehitus”, 2003. Finantseerija KIK, eelarve 67 000. – EEK. Hüppetorn on väga populaarne kõikide suvel järve külastavate puhkajate hulgas.
 4. “Porkuni järve olevik ja tulevik – vesi, kalad, puhkemajandus” 2003, KIK. Vajalik arutelu peale järve kuivamist – kuidas minna edasi ?
 5. “Porkuni viidatorni ehitus” 2004, Kohaliku omaalgatuse programm, 25400 EEK. Valmis originaalne torn.
 6. “Kalapopulatsiooni täiendamine Porkuni järves” 2005, KIK. 9500 EEK. Järve kalastikku täiendati puuduva haugi ja karbimaimudega.
 7. INTERREG III B. “Sustainable management of angling tourism in NATURA 2000 and other sensitive areas” 2006 – 2007, 67 000 EUR. Vajalik koostöökogemus oskusteabe saamiseks kaitsealustes regioonides turismi korraldamisel. Valmib ka rida uuringuid ja materjale.
 8. "Võsasae ost järve ümbruse korrastamiseks." Tamsalu VV, 10000 EEK, 2006
 9. "Porkuni avaliku internetipunkti täiendamine arvuti ja mööbliga" Kohalik omaalgatus, 12500 EEK, 2006
 10. "Porkuni Piiskopilinnuse arheoloogilised väljakaevamised" , MTÜ Porkuni oli valla partner. 95000 EEK, EAS, 2006 - 2007.

Kavandatavad projektid:

 1. Porkuni viitade valmistamine - Tamsalu vald, külade toetus
 2. Porkuni järve kalapopulatsiooni täiendamine - KIK.