Projektid
Loetelu kavandatava tegevuse ja investeeringuga sisuliselt seonduvate tegevuste ning varem saadud toetuste ja rahastuste kohta:

1. "Keskkond - meie olevik ja tulevik" finantseerija REC Estonia (2001-2002)
2. "Porkuni arenduskeskuse rekonstrueerimine". Sapardi meede 6 (küla arendus. Projekt katuse, küttesüsteemi, siseuksed, aknad, välisuksed ja osaliselt elektrisüsteem (2003)
3. Porkuni hüppetorni ehitus. Hüppetorn suvitajatele väga populaarne. Finantseerija KIK (2003)
4. "Porkuni järve olevik ja tulevik" - vesi, kalad, puhkemajandus. Finantseerija KIK (2003)
5. "Porkuni viidatorni ehitus". Originaalne paekivist torn. Finantseerija KIK (2004)
6. "Kalapopulatsiooni täiendamine Porkuni järves" Täiendati karbi ja haugi maimudega. Finantseerija KIK (2005)
7. INTERREG III B. Vajalik koostöökogemus oskusteabe saamiseks kaitsealustes regioonides turismi korraldamisel (2006-2007)
8. Jätkuprojekt arenduskeskuse - rahvamaja I korruse renoveerimine. Kõik ruumid on kogukonnale avalikuks kasutamiseks avatud (2007)
9. Porkuni Piiskoplinnuse arheoloogilised väljakaevamised. Finantseeris EAS (2006-2007)
10. MTÜ Porkuni internetipunkti sisustus. Riiul, toolid, porivaip, rulood. Finantseeris KOP (2007)
11. Meede 3.2 "Külade uuendamine ja arendamise investeering". Porkuni piirkonna Rahvamaja ehk Arenduskeskuse 2-e saali ja koridori tööd (2007-2008)
12. "Külapark korda". Pargitrepid ja trppide tugimüürid renoveeritud Finantseeris KOP (2008)
13. "Tutvu, õpeta ja õpi" Leader meede 3 "Küla kui allikas" - tutvumisreis Setumaale (2009)
14. "Rahvamaja saali ja lava sisustus" - projektor. Finantseeris Leader (2009)
15. Meede 3.2 "Külade arendamine ja arendamise investeering". Porkuni Rahvamaja ehk Arenduskeskuse II korruse renoveerimine ja saali toolide soetamine 120 tk. (2010)
16. "LED valgustus lavale" Finantseeris Leader meede "Kodupaik Pandivere (2016)
17. Ellu viidud väiksemad projektid: Inva wc ehitus; spordinurga inventari soetamine jt. tegevused (2016-2020)

PROJEKTID 2022

1. "Mälupulk - võtmehoidja" - Valitud lood raamatust "Porkuni järv Pandivere Kõrgustiku süda" koos inglisekeelse lühikokkuvõttega Projekti maksumus 638 € millest kultuurkapital toetab 300€ (2021 detsember)
2. "Trummikomplekt Rahvamajale" Projekti toetab Kultuurkapital 606,50€ (2022 märts)
3. "Porkuni ja kogukonna ajaloo jäädvustamine" - raamatu koostamine autori Ella Vikk poolt. Projekt toetab Kohalik Omavalitsus 2500€ (2022 mai)
4. "Piirgonna areng läbi ühistegevuse" MTÜ Porkuni ja MTÜ Salutem ühisprojekt, mida toetab Leader Programm (2022 juuni)

KAVANDATAVAD PROJEKTID:

1. Küttekulude vähendamiseks ja Rahvamaja kütmiseks maasoojuspumba soetamine ja küttesüsteemi renoveerimine.
2. Tuleviku visioon: elekter päikesest, päikesepaneelide kasutusele võtmine.
3. Duśśi ruumi ehitus, hügieenilisteks toiminguteks peale sportlikke tegevusi.