Porkuni Põllumajandusühistu
Tegeleb põlluharimisega.

Teenused:
põllumajandussaaduste ja loomakasvatussaaduste müük.
Transporditeenus vabariigi piires.
Majutamine ja toitlustamine kokkuleppel.

Telefonid:
Hiile Hiie 50 50397
Tiit Aasa 52 93960