Porkuni Kool Tagasi
Porkuni Kool on erivajadustega laste riigikool. Pakume häid õppimisvõimalusi mõõduka- ja raske intellektipuudega ning liitpuudega lastele, kes elavad alaliselt Eestis.

Täpsem info kooli koduleheküljel: http://www.porkunikool.ee