Järvetalu

Porkuni küla Järvetalu kinnistu ja Kännuküla Järvetalu kinnistu detailplaneering

Failinimi

Maht

Kommentaar

DP_2030_Järvetalu_kontaktvöönd.pdf 543 KB Järvetalu kontaktvöönd
DP_2030_Järvetalu_olemasolevolukord.pdf 499.4 KB Olemasolev olukord
DP_2030_Järvetalu_põhijoonis.pdf 799.8 KB Põhijoonis
DP_2030_Järvetalu_Seletuskiri.pdf 49.2 KB Seletuskiri
DP_2030_Järvetalu_situatsiooniskeem.pdf 805.6 KB Situatsiooniskeem
DP_2030_Järvetalu_tehnovõrgud.pdf 931.1 KB Tehnovõrgud