Ehitusekspertiis

Firma StrohKonsult poolt koostatud Porkuni linnuse väravatorni niiskuskahjustuste ülevaatuse aruanne annab põhjaliku ülevaate 23. leheküljel Pokruni Paemuuseumiks oleva linnuse väravatorni ehituslikust hetkeolukorrast ning ettepanekutest niikuskahjustuste likvideerimiseks.

Aruande koostas Lea Täheväli Stroh