Jäätmemajandus

Õigusraamid

  1. Jäätmehoolduseeskiri, Tamsalu Vallavolikogu 28. veebruari 2007. a määrus nr 2
  2. Tamsalu valla jäätmevaldajate registri asutamine ja jäätmevaldajate registri pidamise põhimääruse kinnitamine, Tamsalu Vallavolikogu 22. augusti 2007. a määrus nr 17
  3. Jäätmeseadus, Riigikogu, kehtib alates 01.01.2008

Tamsalu valla jäätmejaam
Infovoldik "Tamsalu valla jäätmehooldus" (PDF-fail)

Ajakirjandusest

  1. Tamsalu jäätmemajandus järgib euronõudeid, 30.08.2007, Raivo Raigna, Virumaa Teataja
  2. Tamsalus alustas tööd jäätmejaam, 16.11.2007, Raivo Raigna, Virumaa Teataja
Zoom
Tamsalu jäätmejaama avamine, allikas: VT